meer info

Disclaimer

De informatie op deze site is met grote zorg samengesteld. Het kan echter voorkomen dat informatie onjuist of onvolledig is.

Ikneemmee.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke schade, direct of indirect veroorzaakt door onjuiste of onvolledige informatie; noch door andere onvolkomenheden in de hier geboden dienstverlening.

Aan geen van de aangeboden diensten of informatie kunnen rechten worden ontleend.

Voor de door gebruikers geplaatste inhoud neemt Ikneemmee.nl geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid. Ikneemmee.nl controleert die niet en is noch verantwoordelijk, noch aansprakelijk voor de juistheid van de gegevens die door gebruikers worden geplaatst en de juridische toelaatbaarheid van de inhoud. Gebruikers worden erop gewezen dat inhoud die duidelijk in strijd is met de wet gemeld dient te worden voorzover deze op de website te zien is.